Zpracování informací (textů) na počítači

9. ročník soutěže ZAV Bruntál 2009

27.01.2009 14:00

 

pro 3. ročníky a talentované mladší

 

která se koná ve dnech 27. a 28. ledna 2009 na OA a SZeŠ Bruntál

 

Program:

Úterý 27. ledna 2009

14:00–16:00 h                                    Prezence, ubytování

14:45-16:00 h                                     Bodovaný trénink 1. skupina

16:00–17:15 h                                    Bodovaný trénink 2. skupina

17:15–18:30 h                                    Bodovaný trénink 3. skupina

18:30-19:00 h                                     Korektury (pro přihlášené)

17:00-18:00 h                                     Večeře

19:00-20:00                                        Výborová schůze Interinfo

20:00 h                                               Porada vyučujících

 

Středa 28. ledna 2009          

07:45–08:15 h                                    Snídaně v jídelně školy

08:00 h                                               Instalace klávesnic, rozepisování

08:15 h                                               Slavnostní zahájení v modré posluchárně

08:45–09:30 h                                    Soutěž 1. skupina

09:30–10:15 h                                    Soutěž 2. skupina

10:15–11:00 h                                    Soutěž 3. skupina

11:00–12:00 h                                    Oběd

12:30 h                                               Slavnostní vyhlášení výsledků v modré posluchárně

 

Závazné přihlášky prosíme zaslat e-mailem na adresu sedlackova@oaz.cz nejpozději do 9. ledna 2009. Účastnický poplatek ve výši 150 Kč (startovné a organizační výdaje), stravování (večeře 60 Kč, snídaně 40 Kč, oběd 60 Kč) uhradíte hotově při prezenci. Členské školy Interinfo ČR si z nákladů na stravné a účastnický poplatek odečtou 1000 Kč. Ubytování v hotelu Slezan si účastníci budou hradit na recepci, cena dosud není stanovena, budeme Vás o ní včas informovat.

 

 

 

Ing. Ladislav Konopka v. r.

ředitel školy

 

Přihláška na ZAV Bruntál 2008

 

Škola:

 

Pedagogický dozor (příjmení a jméno)

 

Soutěžící:

 

Jméno a příjmení                                ročník nar.      

1.

2.

3.

4.

 

 

Stravování:     27. ledna 2009            večeře:            ano*    ne*

                        28. ledna 2009            snídaně:          ano*    ne*     

oběd:              ano*    ne*

Ubytování:   ano*       ne*

 

* nehodící se škrtněte (vymažte)

 

Předpokládaný příjezd do Bruntálu: __________________________

 

Připojení klávesnic PS 2.

 

Případné další požadavky uveďte v e-mailové zprávě.

 

Přihlášky zašlete do 9. ledna 2009 na adresu sedlackova@oaz.cz.

 

Organizátor si vyhrazuje úpravu počtu přihlášených podle kapacitních možností školy a termínu zaslání přihlášek.

 

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode