Zpracování informací (textů) na počítači

Haag 2010 – Zasedání boardu Intersteno

04.03.2010 11:44

Koncem ledna 2010 se setkalo na pravidelné schůzi sedmičlenné předsednictvo Intersteno. Kvůli komplikacím v dopravě v důsledku nepříznivého počasí se nedostavila přizvaná předsedkyně organizačního výboru mistrovství světa 2011, paní Jacqueline Bertin Mahieux, jednoho z bodů programu byl účasten i odstupující vedoucí sekce parlamentních stenografů Cees van Beurden a nová vedoucí soutěže vícejazyčný těsnopis Joke Bakker (oba Holandsko).

Board prodiskutoval materiály pro připravované zasedání Centrální rady (září 2010, Budapešť) – zprávu o šampionátu Peking 2007, plnění závěrů tří pekingských zasedání Centrální rady, zprávu o hospodaření, prošel návrhy a připomínky k připravovanému mistrovství světa Paříž 2011 s tím, že závěry jednání boardu se stanou podkladem pro jednání v Budapešti.

K soutěžím podali zástupci České republiky několik návrhů:

  • odmítnut byl návrh řešení (formuloval Martin Stříž), aby se v soutěži wordprocessing nezařazovali do výsledkové listiny jen ti, kteří dosáhnou aspoň 50 % zpracovatelem zadání vyčíslených bodů, ale za základ pro oněch 50 % bude využit skutečný počet dosažených bodů nejúspěšnějšího účastníka a všichni, kteří získají aspoň polovinu jeho bodového zisku, budou do výsledkové listiny zařazeni;
  • k wordprocessingu bylo přijato doporučení zpracovateli, aby soutěžící nižších věkových kategorií měli povinnost splnit například dvě ze tří částí zadání pro kategorii praktiků;
  • k výsledkovým listinám obecně bylo přijato doporučení, aby se u každé soutěže uváděl i počet vyřazených účastníků (např. právě ve wordprocessingu se může stát mistrem světa žák, který jako jediný náročnou hranici splní, ale jeho úspěch podle výsledkové listiny dělá dojem, že "vyhrál, protože stejně nikdo další nenastoupil");
  • k internetové soutěži zajistí italská národní skupina (zajišťuje účastníky v systému java) návrh verifikace některých dosud neprověřovaných výsledků – např. výkony jazykově mnohostranného Američana Chena žádný zástupce Intersteno přímo neviděl, na světový šampionát do Pekingu tento vynikající soutěžící nepřijel; možným řešením bude buď podmínění jeho dalšího startu v internetové soutěži garancí zástupce národní skupiny USA, případně iniciovat odborné setkání, při němž by pan Chen vysvětlil a prakticky předvedl způsob záznamu textu na klávesnici a poreferoval o metodě, jak dosahuje i ve slovanských jazycích a jiných znakových sadách svých skvělých výsledků;
  • i když jen minimum čínských soutěžících v opisu využívá standardní klávesnici PC (výsledkové listiny se zpracovávají separátně pro klávesnici PC, stenostroje a technologii rozlišování řeči), bude v Budapešti přednesen návrh, aby ze dvou koeficientů přepočtu čínský znak – úhoz na klávesnici PC byl využit koeficient nižší (asi 2,8).

Zasedání se konala v jedné z menších zasedacích síní holandského parlamentu, mimo jeho přímý rámec byl program obohacen o prohlídku budovy a podrobný popis způsobu záznamu jednání, při kterém není využíván ani grafický ani strojový těsnopis, ale zvukový záznam je převáděn do textové podoby obyčejným přepisem na klávesnici PC. Na tento přepis má zapisovatel 60 minut času poté, co svůj pětiminutový turnus absolvuje přímo v jednacím sále, kde pomocí speciálního programu vyznačuje čas a jméno řečníka. Zapisovatelský tým tak čítá 13 pracovníků, při sobotní prohlídce pracovišť nás zaujalo i doplňkové vybavení jedné ze zapisovatelských kanceláří – místo pro asistenčního psa nevidomé pracovnice.

zav

Jednací sál včetně stolů pro zapisovatele-zpravodaje

Archiv záznamů jednání holandského parlamentu

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode