Zpracování informací (textů) na počítači

Předsednictvo Intersteno zasedalo v Paříži

04.06.2009 09:26

Plný počet sedmi členů (Beurden – Holandsko, Devriendt – Belgie, Golden – USA, Neubauer – Německo, Sante – Belgie, Trivulzio – Itálie, Zaviačič – ČR) byl vzhledem k hlavnímu programu zasedání – přípravě dvou dalších světových šampionátů – rozšířen o dva specialisty – Helenu Matouškovou (ČR) a Joke Bakker (Holandsko).

Účastníci uctili minutou ticha dva letos zemřelé významné členy Intersteno – Franze Sagera (Rakousko) a Davida Rogalu (USA).

Hlavními body programu byly opožděné přípravy čínských organizátorů blížícího se světového šampionátu 2009, v průběhu zasedání se na několik hodin hlavní organizátor pan Liao Qing napojil na videokonferenci s čínském tlumočnicí prostřednictvím angličtiny, paralelně jsme dialog podporovali prostřednictvím němčiny napojením na studentku Xiaoying Gao (známou jako Eriku i z listopadového ZAV-Hodonín).

Čínští organizátoři informovali, že náhradní místo konání mistrovství světa a kongresových přednášek je zvoleno – Olympijské centrum, jehož součástí je i značná ubytovací kapacita.

Helena Matoušková dostala pověření podrobně prostřednictvím internetu sledovat technické a organizační přípravy (zajištění potřebných sálů, prostorů pro jury, nábytku apod.), v případě potřeby bude šest týdnů před mistrovstvím vyslána na místě pomoci vše zajistit.

Joke Bakker povede v Pekingu za nepřítomného člena jury Borise Neubauera disciplínu vícejazyčný těsnopis.

Na základě schváleného návrhu ČR budou ve výsledkových listinách u jména soutěžících uvedena i jména jejich škol, firem, sdružení, spolků nebo sponzorů; národní skupiny zajistí označení škol např. krácením jejich názvů tak, aby nepřesáhlo 25 písmen.

Turecká výprava nepřekročí s velkou pravděpodobností počet deset účastníků.

Čínskými organizátory navrhované nové druhy soutěží nebudou vzhledem k naplněnému programu zařazovány ani jako zkušební.

Čínský návrh na zvýšení aktivit Intersteno v oblasti vzdělání propracuje vědecká komise Intersteno s tím, že založí vzdělávací sekce podle techniky záznamu a zpracování textů, intenzita výměny zkušeností a efekt činnosti bude v roce 2010 vyhodnocen a podle výsledků bude tato rozšířená organizační struktura Intersteno upravena.

Česká delegace vyšle do jury vícejazyčné soutěže jednoho pomocníka pro vyhodnocení slovenského jazyka.

Ve zprávě hospodáře byl ČR vyjádřen dík za kvalitní kongres Intersteno Praha 2007 včetně hospodaření – přispěli jsme do prostředků Intersteno částkou 2000 €.

Národní skupině Polska se na další dva roky prodlužuje vzhledem k ekonomické situaci Interinfo Polska 50% sleva z výše členského příspěvku.

Volby předsednictva mezi Pekingem 2009 a Paříží 2011 proběhnou podobně jako volby v Praze 2007. Kandidátku předloží ke schválení centrální radě Intersteno předsednictvo s jedinou změnou oproti kandidátce dosavadní: v pozici vedoucího IPRS (parlamentní stenografové) za odstupujícího Holanďana Beurdena bude ve volbách 2009 kandidovat jeho krajanka van Poppel. ČR navrhovala do funkce viceprezidenta vzhledem k pravděpodobnému místu šampionátu 2013 Američana Marka Goldena, Jaroslav Zaviačič ale bude předsednictvem doporučen, aby v pozici viceprezidenta pokračoval s tím, že jeho hlavním úkolem bude rozšiřování Intersteno o další aktivní členské země.

Široká diskuse byla vedena k potřebě zvýšení aktivit mladých členů Intersteno, ČR patří k nejlepším členským zemím, přenos jejích zkušenosti do dalších zemích bude podporován.

Internetové stránky budou dále vedeny v jazyce anglickém s tím, že z nich bude možno přejít do všech národních skupin, které samy části pro svoji zemi významné budou překládat do svých národních jazyků.

Účastníci zasedání jedno půldne věnovali návštěvě dvou z možných pařížských míst konání mistrovství světa 2011, jednu veřejnou a jednu soukromou vysokou školu. Ceny nájemného jsou v Paříži extrémně vysoké, proto bylo místnímu organizačnímu výboru doporučeno hledat další možná místa konání.

zav

Fotogalerie


Zasedání probíhala v soukromé škole informatiky. Mark Golden (USA) a Danny Devriendt (Belgie).Georgette Sante (Belgie) a Gian Paolo Trivulzio (Itálie) – budou v Pekingu opět kandidovat na funkce vedoucí jury a prezidenta. Struktura jury se osvědčila, Helena Matoušková a Waltraut Dierks (Německo) jako vedoucí hlavních soutěží paní Sante podporují, pan Trivulzio vzhledem k tomu, že francouzský zástupce v Intersteno se kromě přípravy kongresu a mistrovství světa v Paříži 2011 do aktivit Intersteno nezapojuje, logické prezidentské místo odmítá, byl všemi přítomnými doporučen, aby v této roli další dva roky pokračoval.Slavnostní večeři zorganizovalo Pařížské turistické centrum, jehož zástupkyně (čtvrtá v pravé řadě) přizvala zástupce francouzské národní skupiny Intersteno (4., 5. a 8. vlevo, 6. vpravo, hlavní organizátorka mistrovství a zástupkyně Francie v Intersteno paní Jacquelin Bertin-Mathieux vedle Heleny Matouškové se každou společnou minutu snažila využít pro načerpání českých zkušeností při pořádání soutěží.

Jednání skončilo, poslední společné posezení přineslo v neoficiálním rámci debatu laděnou optimisticky (příští aktivity Intersteno) i starostlivě (čínské přípravy na světový šampionát 2009, hrozba příliš drahého šampionátu 2011 v Paříži).Během celého zasedání vládlo Paříži nádherné slunečné počasí. Jediné dvě volné hodiny před odletem se zamračilo, ale "starou dámu" Eiffelovku jsme si nemohli nechat ujít. Naposled jsem ji navštívil coby novopečený vicemistr světa v psaní ještě na psacích strojích před více než čtyřiceti lety. Cestovalo nás tehdy do Paříže deset, z toho pět vedoucích. Věříme, že tato krátká náročná cesta zvýšila naděje na to, aby početnější česká výprava za dva roky odtud odvezla vavřínů i hezkých zážitků daleko více.

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode