Zpracování informací (textů) na počítači

Rada Intersteno zasedala v Polsku

04.10.2008 14:09

Ve starobylém slezském městě Tychy (132 600 obyvatel) bylo před pěti lety založeno sdružení Interinfo Polska. Díky aktivitám tohoto sdružení se polská jména po mnoha letech opět začala objevovat ve výsledkových listinách světových šampionátů Intersteno, studenti i pedagogové několika českých škol prožili v tomto městě příjemná setkání spojená se soutěžením na počítačích, výměnou zkušeností, semináři, to vše vždy v rámci přátelského ovzduší, často zpestřovaného kulturním programem.

Nepochybným vrcholem internacionálního rámce se staly čtyři zářijové dny v roce 2008, kdy se do Tychy sjeli zástupci 16 zemí ze tří kontinentů na pravidelném ročním zasedání Centrální rady Intersteno, světové organizace pro zpracování informací. Za Českou republiku byli přítomni: člen předsednictva Centrální rady (tzv. boardu) Jaroslav Zaviačič, zástupce ČR v Intersteno Jaroslav Poláček a členka sedmičlenné jury světových šampionátů, Helena Matoušková.

Jaroslav Poláček coby prezident organizačního výboru Intersteno 2007 v Praze a Helena Matoušková jako hospodářka Interinfo přednesli podrobnou zprávu, Praha 2007 se podle reakcí účastníků vryla do jejich vzpomínek nesmírně pozitivně.

Pánové Tang Keliang a Liao Quing pak podrobně informovali o stavu příprav nadcházejícího mistrovství světa (Peking, srpen 2009). Jako místo konání byla zvolena pekingská univerzita.

Poplatky jsou tradičně kalkulovány se zvýhodněním těch, kdo je uhradí do konce března 2009: 120 € (kongresová taxa), 35 € (slavnostní závěrečný večer), 20 € startovné jednoho účastníka za všechny soutěže, do kterých se přihlásí. Při pozdější platbě se předpokládá výše 170 € za kongresovou taxu včetně účasti na slavnostním závěrečného ceremoniálu a 30 € za startovné. Všechny nabízené hotely jsou klimatizované, ceny z připravované nabídky organizačního výboru se pohybují mezi 15 – 80 € za noc a pokoj, ve kterém může bydlet jeden nebo dva hosté. Jedině ovšem ten nejdražší hotel se nachází přímo v areálu univerzity.

Velmi zajímavou nabídku představuje i kolekce výletů. Dva z nich jsem absolvoval při cestě na konferenci informatiků a uchovávám je v paměti jako nezapomenutelné zážitky. Plán výletů ale obsahuje dalších asi dvacet položek – od prohlídky historických míst až po nové čínské zajímavosti, např. návštěvu slavného sportovního stadiónu Ptačí hnízdo apod.

Generální tajemník Čínského stenografického svazu Liao Quing promítl zajímavou prezentaci.

Jury světového šampionátu Peking 2009 vede Georgette Sante (Belgie), členy jsou vždy pro jednu ze soutěžních disciplín Helena Matoušková (ČR), Jari Niittuinperä (Finsko), Waltraut Dierks a Boris Neubauer (Německo), Isa Corti Crippa (Itálie) a Jan den Holder (Holandsko).

Protože se předpokládá, že se do Číny vypraví méně soutěžně zkušených evropských pedagogů, byl schválen návrh, že sami závodníci smějí pomáhat s vyhodnocováním soutěžních prací.


Rozdílné názory na strukturu zadání soutěže wordprocessing budou v říjnu nebo listopadu sladěny při setkání zástupců zemí, které tuto soutěž obesílají na semináři pravděpodobně v Německu..

Významnější změnou je osamostatnění soutěže "korektura textu". Na rozdíl od dosavadní praxe budou ve výsledkové listině uvedeni i ti závodníci, kteří neuspěli v soutěži „opis textu“. Aby se snížilo nebezpečí, že se mezi nejlepšími objeví i "dvouprstoví mistři psaní", byla pravidla soutěže "korektura textu" doplněna předpisem, že minimálně 30 % všech korektur musí být spojeno i s potřebou napsání nového textu (vkládaná slova či jejich části apod.).

Turecko (s podporou Itálie a Holandska) opět navrhovalo to, co známe i z našeho domácího prostředí: rozdělit výsledkové listiny v opisu na ty soutěžící, kteří kvalifikovaně využívají Word (tedy včetně funkcí automatických oprav, využití makroinstrukcí či možnosti automatických záměn s možností krácení - podobně jako je to samozřejmostí v ostatních soutěžích) a na ty soutěžící, kteří sice chtějí psát na počítači, ale na úrovni psacích strojů. Návrh byl nakonec zamítnut poté, co Helena Matoušková jako společný výstup česko-německého testování předvedla, jak nespolehlivá je doporučovaná metoda, použitá při internetové soutěži – nejen že výsledky nejsou spolehlivě kontrolovány, ale pomocí četných programů volně na internetu dostupných se i automatické záměny dají používat. Hlavní iniciátor návrhu na „rozdělení“ výsledkové listiny, pan Yener z Turecka, se nakonec při hlasování o odkladu úvah na rozdělení výsledkové listiny hlasování zdržel poté, co získal podrobnější informace o českém systému zavpis a rozhodl se ve svých školách nejefektivnější zkratky v tureckém jazyce začít učit hned v průběhu základní výuky ovládání klávesnice.

V Tychy se mělo hlasovat i o přidělení organizátorství světového šampionátu 2011. Maďarsko ani Lucembursko si na tak náročnou organizaci zatím netroufají, delegáti z Evropy se obávali svěřit pořadatelství 2011 do některého z nabízejících se měst USA, protože drtivá většina tradičních účastníků šampionátu by po Číně byla nucena opět cestovat na jiný kontinent. Předběžným kandidátem mistrovství v roce 2011 se nakonec stala Francie, pařížská delegátka si okamžitě vyžádala podporu od České republiky jako úspěšného organizátora posledního šampionátu na území Evropy.

V desetiminutové prezentaci naši delegáti popsali Českou republiku jako k zemi, která své medaile z objektivního srovnání na šampionátech získává nejen díky kvalitnímu tréninku, systému soutěží a zavedení moderní zkoušky ze zpracování textů, ale i díky spolupráci Interinfo ČR, Českého stenografického svazu a NÚOV. Hlavně ale díky odpovědnému přístupu většiny ředitelů českých škol, využívajících možnosti připravovat své žáky a studenty na práci s počítačem tak, aby efektivní ovládání klávesnice bylo její klíčovou součástí.

V České republice podobně jako na Slovensku, ale třeba i v Rakousku a Německu je stále v praxi využíván i grafický těsnopis, i když se už ve školách nevyučuje. Zato se stále více při zpracování mluveného slova prosazuje digitální záznam s následným přepisem, ať už pomocí běžné klávesnice PC, nebo klávesnice pro těsnopis strojový, umožňující stisk několika kláves v akordu najednou. Ne náhodou si trojice zástupců ČR v Intersteno z Tychy odvážela nejen pocit z dobře zvládnuté práce na přípravách dalších světových šampionátů, ale také další dva exempláře stenografických strojů.

Fotografie najdete na těchto adresách:


http://www.new.facebook.com/album.php?aid=141766&l=27233&id=1051993015

http://www.new.facebook.com/album.php?aid=141806&l=a1fe9&id=1051993015

http://www.new.facebook.com/album.php?aid=141915&l=51af9&id=1051993015

 

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode