Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z 1. schůze výboru INTERINFO ČR (Nový Jičín, 15. května 2009)

Přítomni:

Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková, Eva Vejmolová,
Robert Sigmund, Dalibor Tomek, Jaroslav Poláček, Miloš Procházka

 

Omluveni:

 

Hosté:

 

1. Peking - letenky

Letenka do Pekingu se bohužel nepodařila zajistit za 12 tisíc korun (letenka v ceně 12 tisíc Kč na osobu se dá zajistit max. pro jednoho či dva lidi). Rožnovskému podnikateli panu Ředinovi se podařilo se mu získat lepší cenu u společnosti Aerosvit, a sice Kč 16 100,-- vč. letištních poplatků s přesedáním v Kyjevě. Tuto peněžní částku od všech máme vybránu, můžeme ji tedy u letecké společnosti složit. Zvýšení je o 18,8 %, tedy se vcházíme do deklarovaného max. zvýšení 20 % (původně 24 040,-- (z toho 3200 taxa, 520 startovné, 920 závěrečný banket, 12 tisíc letenka, 6 tisíc bydlení; nyní 28 575,-- (z toho 3480 taxa, 580 startovné, 1015 závěrečný banket, 16 100 letenka, 6 tisíc bydlení).

 

Elektronické hlasování výboru:

ANO: Zaviačič, Matoušková, Poláček, Vejmolová, Tomek

NE:

ZDRŽEL SE: Sigmund, Procházka

 

2. Peking – účast

Výbor souhlasí, aby Eva Vejmolovou, která se nemůže zúčastnit MS v Pekingu, nahradil Ladislav Novák z Telče. Výbor rovněž souhlasí s úhradou letenky L. Nováka do Pekingu.

 

3. Peking - výdaje

- na podporách soutěžících - 409.00,-- Kč
- platby letenek pro ty, kteří budou v Pekingu pracovat - 209 300,-- Kč
- slíbené motivační prémie za medaile - zhruba kolem 50.000,-- Kč

Výbor souhlasí s navrženými výdaji.

 

4. Peking - převod peněz

Do konce března je třeba na účet čínských organizátorů kongresu a MS Peking 2009 převést částku 13 385,-- € (tj. za každého přihlášeného 120,-- € základní taxa, 20,-- € startovné za závodníky a 35,-- € za vstupenky na závěrečný slavnostní večer). Firma CHEQUEPOINT, nabízí celou tuto transakci provést za částku 350,-- Kč.

 Výbor souhlasí s provedením platby za podmínek navržených firmou CHEQUEPOINT.

 

5. Peking – soustředění v Chotěboři

Na soustředění v Chotěboři soutěžící Jakub Vráblík, žák ZŠ Dělnická v Karviné, se nechoval v souladu se stanovenými pravidly:

1) použití z domova přivezené vodní dýmky v hotelovém pokoji a propálení koberce (na místě nepřiznal, vyšlo najevo až poté, kdy majitel hotelu zaslal fotografie do školy);

2) opuštění budovy školy přes zákaz své vyučující;

3) podvádění při tréninku.

Návrh na řešní přestupků: 

1.      Jakuba Vráblíka z následujících soustředění i MS v Pekingu vyloučit;

2.      vyloučit Jakuba podmíněně s tím, že sebemenší kázeňský prohřešek jak ve škole, tak při našich soustředěních či soutěžích bude pro jeho "pekingský sen" konečná bez ohledu na to, že má již leccos uhrazeno a není jisté, zda se podaří získat finance v případě jeho neúčasti zpět;

3.      přijmout bez dalších podmínek Jakubovu omluvu a věřit, že bude "chotěbořskou kauzou" dostatečně poučen.

Elektronické hlasování výboru:

Varianta 1:

Varianta 2: Poláček, Procházka, Sigmund, Tomek

Varianta 3:

Hlasování pozastaveno jako zbytečné, vedení školy se rozhodlo žáka do Pekingu nepustit.

 

6. Intersteno - volby


Návrh kandidátů pro volby Intersteno na příští volební období (2009 – 2011) jménem ČR.

  

prezident

(klíčový úkol zorganizovat příští šampionát s kongresem)

Francie – Jacqueline Bertin-Mathieux

 

viceprezident

(praktické exekutivní řízení Intersteno)

Itálie - Gian Paolo Trivulzio

 

sekretář a hospodář

(protokoly a komunikace v boardu, kasa)

Belgie – Georgette Santé nebo USA – Mark Golden

 

člen

(agenda IPRS – parlamentní zapisovatelé)

USA – Mark Golden nebo Německo Boris Neubauer

 

člen

(agenda rozšiřování Intersteno)

ČR – Jaroslav Zaviačič nebo Čína – Liao Qing

 

prezident jury

Belgie – Danny Devriendt

 

vedoucí vědecké komise

Německo – Boris Neubauer nebo Finsko – Jari Niituimperä

 

Elektronické hlasování výboru:

J. Poláček: sekretář Golden, v ostatních bodech souhlasí (vč. variant)
D. Tomek: sekretář a hospodář – USA – Mark Golden; člen (agenda IPRS – parlamentní zapisovatelé) Německo – Boris Neubauer; člen (agenda rozšiřování Intersteno) – ČR – Jaroslav Zaviačič; prezident jury –Belgie – Danny Devriendt; vedoucí vědecké komise –Finsko – Jari Niituimperä
M. Procházka: souhlasí ve všech bodech (vč. variant)
R. Sigmund: souhlasí ve všech bodech (vč. variant)

V Paříži předsednictvo centrálního výboru Intersteno předložilo tento návrh:

Itálie - Gian Paolo Trivulzio – prezident
Belgie – Georgette Santé – prezidentka JURY
USA – Mark Golden – člen
ČR – Jaroslav Zaviačič – viceprezident
Belgie – Danny Devriendt – sekretář a pokladník
Německo – Boris Neubauer – předseda vědecké komise
Nizozemsko – Ryan van Poppel – parlamentní sekce

Návrh bude schvalován Centrální radou Intersteno v srpnu v Pekingu, poté předložen k tajným volbám na generální shromáždění.

Za ČR bude v Centrální radě hlasovat M. Procházka (plná moc od J. Poláčka, který se neúčastní MS v Pekingu).  


Usnesení: H. Matoušková je pověřená zjistit, zda J. Zaviačič může hlasovat i když je kandidátem do výboru Intersteno, popř. co je zapotřebí pro toho, kdo bude za něj hlasovat.


7. Peking – realizace MS

Vzhledem k tomu, že existence MS začíná být ohrožena (není doposud uvedeno místo konání, nebezpečí Mexické chřipky), navrhuje výbor zkontaktovat pojišťovnu, která by hradila storno akce. 

Elektronické hlasování výboru:

Pojištění ANO: Matoušková, Poláček, Procházka, Sigmund (bude-li v řádu stovek, ne desetitisíců), Tomek, Vejmolová, Zaviačič

Pojištění NE:

 

Usnesení: H. Matoušková bude informovat všechny účastníky zájezdu, s tím, že mají možnost v případě nemoci cestovat, uhradit si individuálně Kč 470,-- (není to zdravotní pojištění, to by se muselo hradit zvlášť), které jim pojistí vrácení hodnoty letenky.

 

8. Různé


Usnesení: H. Matoušková zkontaktuje rodiny studentek Packové a Večeřové (ZŠ Kostelec
u Holešova) – jestliže do 7 dn- od výzvy neuhradí dlužnou částku na MS, budou z MS vyloučeny místa nabídnuta náhradníkům.

 

 

Nový Jičín 15. května 2009

 

 

Zapsal: Dalibor Tomek        

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode