Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z 1. schůze výboru INTERINFO ČR (ZŠ Dělnická, Karviná 20. května 2010)

Přítomni:

Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková, Eva Vejmolová, Dalibor Tomek

 

Omluveni: Jaroslav Poláček, Robert Sigmund, Miloš Procházka

 

 

Hosté:

 

 

1. Typing Ostrava

 

OA M. Hory a Interinfo ČR uspořádají v červnu 2010 soutěž 30minutové zprávy s textem – Typing Ostrava. Součástí bude propagace s seznámení účastníků se státní zkouškou ze zpracování textů – seminář. Pozváni jsou také zástupci Základní školy Milovice.

 

 

2. Neurkinchen

Poslední týden v červnu 2010 se uskuteční v německém Neurkinchenu soutěž ve zpracování textů. Výbor souhlasí s nominací L. Berana a L. Beránka. Výbor bere na vědomí, že se soutěže zúčastní také zástupci z OA Valašské Meziříčí (jako host).

 

 

3. Regensburg

 

Výbor souhlasí s nominací P. Vintrlíkové na zářijovou soutěž do německého Regensburgu..

 

 

4. Zasedání INTERSTENO v Budapešti

 

Ve dnech 1.–4. října 2010 proběhne v Budapešti zasedání Intersteno. Zasedání se za Interinfo ČR zúčastní J. Zaviačič a H. Matoušková. Výbor v elektronickém hlasování odsouhlasil nezbytné výdaje ve výši 760 € z prostředků sdružení.

 

Elektronické hlasování výboru:

ANO: Poláček, Vejmolová, Tomek, Procházka, Sigmund

NE:

ZDRŽEL SE: Zaviačič, Matoušková

 

 

5. Zařazení výsledků internetové soutěže Intersteno

 

Předseda Interinfo navrhl zařazení výsledků internetové soutěže Intersteno mezi podklady pro výpočet dotací pro účast členů Interinfo na příští mistrovství světa (Paříž 2011).

Elektronické hlasování výboru:

ANO: Zaviačič, Matoušková, Poláček, Vejmolová, Tomek, Procházka

NE:

ZDRŽEL SE: Sigmund

 

 

7. Stanovy

 

Usnesení: přepracované stanovy předloží ke schválení na Ministerstvo vnitra ČR Helena Matoušková

 

 

8. Různé

 

 

Nový Jičín 21. května 2010

 

Zapsal: Dalibor Tomek

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode