Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z 1. schůze výboru INTERINFO ČR (ZŠ Dělnická, Karviná 29. dubna 2013)

 

Přítomni: Jaroslav Zaviačič, Helena Zaviačičová, Eva Trnečková, Dalibor Tomek

 

Omluveni: Jaroslav Poláček, Robert Sigmund, Miloš Procházka

 

Hosté: Petr Juras

 

 

1. Státní zkoušky ze zpracování textů 

- Interinfo ČR vyvíjí snahu o znovuzavedení státních zkoušek

- státní zkoušky jsou také zdrojem příjmů pro OS Interinfo, které je využívá pro organizování a financování soutěží a soustředění včetně reprezentace ČR na mezinárodní úrovni, především mistrovství světa (13.–20. 7. 2013 Ghent, Belgie)

- jestliže nedojde k znovuzavedení státních zkoušek do konce školního roku  2012/2013, bude
  OS Interinfo muset hledat nové zdroje či nové způsoby certifikace

 

2. Pohárové soutěže ZAV                                                                               

- předseda Interinfo nastínil nerovnoměrné rozložení konání soutěží v rámci ČR

- na základě dosavadních míst soutěžení a jednání se zástupci škol, kteří projevili zájem pořádat soutěže, popř. je již zorganizovali, vypadá další ročník soutěží následovně:

1. ročníky: Jihlava, Ostrava, Plzeň

2. ročníky: Valašské Meziříčí, Nový Jičín, Domažlice

3. ročníky: Bruntál, Klatovy (?)

4. ročníky: Hodonín

MČR Open - Olomouc

Usnesení výboru:

- výbor pověřuje H. Zaviačičovou, aby projednala možnou organizaci soutěže pro 3. ročníky
   s OA a SZdŠ v Klatovech

-  výbor pověřuje H. Zaviačičovou, aby na zav.cz uveřejnila plán soutěží na následující školní
    rok

 

3. Mezinárodní internetová soutěž

 

- v letošním ročníku se soutěže zúčastnilo výrazně více soutěžících, než v minulých letech (cca 800); vyšší účast je pravděpodobně určitou kompenzací za stále neschválené státní zkoušky, zájem žáků o certifikát nebo vysvědčení o zkoušce je značný

 

4. MS – Ghent

 

- počet účastníků na MS – 84 (ČR 70, CR 14)

- týdenní ubytování účastníků – 175 €

- MŠMT přispělo částkou Kč 100 tis. na dopravu

- hlasování: výbor odsouhlasil všemi hlasy přítomných členů příspěvek Kč 150 tis. ze zdrojů
  Interinfo ČR

 

Usnesení výboru:

- H. Zaviačičová připraví tabulku pro rozdělování odměn účastníkům mistrovství světa4. Změna sídla sdružení

 

- finanční náklady dosavadního sídla sdružení neodpovídají využívání prostor

- předseda sdružení přednesl návrh na změnu dosavadního sídla sdružení místo Praha 11, Benkova (nebytový prostor v rozsahu poloviny bytu, kde měsíční náklad přes sponzorování sousedící Internetovou školou ZAV v podobě převzetí nákladů na spotřebu elektřiny činí asi 3 500 Kč měsíčně) do trvalého bydliště manželů Zaviačičových (oficiální adresa sdružení, vyčleněné prostory pro sklad a příležitostné využití pro jednání či zasedání) s výší příspěvku na provoz sdružení ve výši Kč 1.500,-- (výrazná úspora oproti původním nákladům)

- hlasování: výbor všemi hlasy odsouhlasil změnu sídla včetně výše finančních nákladů na provoz

 

5. Různé

 

- příprava plenární schůze

Usnesení výboru: výbor pověřil D. Tomka oslovením všech členů výboru, zda budou mít zájem kandidovat do výboru na další období 2013–2016; termín: do konce května 2013

 

 

Nový Jičín 30. dubna 2013

 

Zapsal: Dalibor Tomek

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode