Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z 1. schůze výboru INTERINFO ČR (Praha, 18. června 2008)

 

Přítomni:

Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková, Jaroslav Poláček, Robert Sigmund

 

Omluveni: Petr Juras Jaroslav Poláček, Robert Sigmund

 

 

Hosté:

 

 

1. Konání MR 2008

 

Vzhledem k mistrovství světa, ale i kvůli zdravotním komplikacím v Euroškole Praha (která tradičně pro mistrovství ČR poskytuje potřebné prostory a personální podporu) je posunuto konání mistrovství ČR 2007 o několik týdnů, až na únor 2008. Tím se začaly množit oprávněné dotazy, zda např. studenti ročníku narození 1991 přijdou o možnost soutěžit v kategorii žáků, ročníky 1988 v kategorii juniorů. Letošní termín naráží i na kolizi se školními plesy.

 

a) v kalendářním roce 2008 pořádat pouze jedno mistrovství ČR a věkové kategorie tudíž počítat tak, že účastníci ročníku narození 1991 už budou juniory a 1988 praktiky;

 

b) kromě posunutého únorového mistrovství s označením MR 2007 uspořádat tradičně v prosinci MR 2008 s tím, že ale věkové kategorie únorového budou také posunuty jako by se mistrovství konalo v prosinci 2007.

 

Hlasování:

varianta a)

varianta b) Poláček, Tomek, Procházka, Zaviačič

 

2. Leipzig Open 2008

 

3. MS v Pekingu 2009

 

Předseda Interinfo projednal s panem Ing. Jaroslavem Froulíkem 27. 2. 2008 na MŠMT možnosti tradiční podpory pro družstvo ČR na světovém šampionátu v záznamu a zpracování textů (součást informatiky, ale nositel tradice, světová organizace Intersteno tyto aktivity organizuje od svého založení roku 1887), který se tentokráte bude konat v srpnu 2009 v Pekingu.

 

Pan Froulík přislíbil podpořit výpravu příspěvkem na dopravu, který organizátor české reprezentace – Interinfo ČR – vyčíslí jako podíl celkové platby, vztahující se na studenty a zaměstnance resortu MŠMT.

 

Předseda informoval o dosavadních výsledcích českých družstev na dosavadních šampionátech. OS sdružení byla nabídnutá podpora ve výši cca 180 000 – 200 000 Kč.

 

 

Mistrovství světa ve zpracování textů – PEKING 2009

 

Dosavadní úspěchy České republiky:

1998 – Lausanne, Švýcarsko: 2 zlaté (Helena Matoušková s trenérem Jaroslavem Zaviačičem)

MŠMT hradilo účast nejlepší juniorské soutěžící, studentky Zdeňky Kundrátkové z Obchodní akademie Valašské Meziříčí.

 

2001 – Hannover, Německo: 5 zlatých, 7 stříbrných, 3 bronzové

MŠMT uhradilo autobusovou dopravu Bruntál – Praha – Hannover a zpět bruntálskému dopravci panu Moťkovi v celkové ceně cca 50 tisíc Kč.

 

2003 – Řím, Itálie: 12 zlatých, 8 stříbrných, 9 bronzových

MŠMT uhradilo autobusovou dopravu ČR (Bruntálsko – Praha – Brno – Řím) a zpět v celkové ceně cca 80 tisíc Kč.

 

2005 – Vídeň, Rakousko: 16 zlatých, 11 stříbrných, 10 bronzových

MŠMT poskytlo Interinfu dotaci ve výši Kč 120 000,-, z níž část byla využita na úhradu společného autobusu, zbytek pak rozdělen mezi účastnící se pracovníky školství, studenty středních škol a žáky základních škol.

 

 

Interinfo ČR organizátorem šampionátu 2007

2007 – Interinfo získalo na základě sportovních i odborných úspěchů v minulých letech pořadatelství šampionátu – po 44 letech na české půdě. O tom, že jsme byli dobrými hostiteli, svědčí nejen nadšené ohlasy z celého světa, ale také skvělé výsledky českých reprezentantů, kteří vybojovali 19 zlatých, 18 stříbrných a 17 zlatých medailí.

MŠMT jsme vzhledem k vlastnímu organizátorství a tím i nižším nákladům pro domácí účastníky o podporu nežádali.

 

 

Příští mistrovství světa – Peking 2009

2009 – Peking, Čína: Šampionát se uskuteční ve 2. polovině srpna 2009. Abychom mohli navázat na úspěchy z minulých let, je třeba nominovat silný tým. Dosáhnout ve velké konkurenci na medaile má šanci zhruba 13 soutěžících, z čehož 5–8 bude v době konání šampionátu patřit mezi žáky základních či středních škol nebo jsou to učitelé. Další úspěchy může zaznamenat dalších až 11 soutěžících, z toho opět zhruba polovina spadající do působnosti MŠMT.

 

Náklady na jednoho účastníka zatím nebyly čínskými organizátory vyčísleny, nicméně podle předběžných zjištění cen a obvyklé výše poplatků na minulých šampionátech počítáme s těmito částkami na jednu osobu:

  • Letenka 20 000–25 000 Kč

  • Ubytování 10 000–15 000 Kč

  • Startovné 6 000–8 000 Kč

  • Stravné 5 000 Kč

 

Celkově se tedy předpokládané náklady na jednoho účastníka budou pohybovat mezi čtyřiceti a padesáti tisíci korun. Na veškerých dosavadních MS pořádaných v Evropě nepřekročily náklady nikdy hranici 20 tisíc Kč na osobu.

 

 

Jaroslav Zaviačič, předseda Interinfo

Helena Matoušková, hospodářka Interinfo

 

4. Internetová stránka Intersteno

 

Internetové hlasování ve věci zachování:

 

  1. udržovat www.intersteno.cz jenom jako neměnný pomníček s hodnotou úzce zaměřeného archívu,

  2. informovat na ní o výše uvedených aktivitách globálního rozměru.

 

a) Poláček, Juras, Tomek, Matoušková

b) Sigmund, Zaviačič, Procházka

 

5. Internetové hlasování

 

1) souhlasím s ustavením a každoročním aktualizováním soutěžní komise středoškolských mistrovství ČR ve smyslu návrhu formulovaného Státním těsnopisným ústavem: ano – ne

 

2) zástupce Interinfo do soutěžní komise středoškolských mistrovství pro školní rok 2008/2009 Helena Matoušková: ano – ne

 

3) jmenování zástupce Interinfo do soutěžní komise středoškolských mistrovství pro další roky ponechat v kompetenci výboru: ano – ne

 

4) uhradit třem zástupcům Interinfo cestu na zasedání INTERSTENO v Tychach:

ano – ne

 

Jaroslav Zaviačič – body 1-4: ano

Jaroslav Poláček – body 1-3: ano; bod 4 – zdržel hlasování

Petr Juras - body 1-4: ano

Helena Matoušková - body 1-4: ano

Miloš Procházka - body 1-4: ano

Robert Sigmund - body 1-4: ano

Dalibor Tomek - body 1-4: ano

 

 

 

 

 

Praha 8. února 2008

 

Zapsal: Helena Matoušková         

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode