Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z 2. schůze výboru INTERINFO ČR (Ostrava, 15. června 2009)

Přítomni:

Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková, Eva Vejmolová, Miloš Procházka, Dalibor Tomek,

 

Omluveni: Jaroslav Poláček, Robert Sigmund

 

 

Hosté:

 

 

1. Spolupráce Interinfo – Unie neslyšících

 

Připravuje se smlouva s Unií neslyšících. Interinfo připraví specializované přepisovatele. Interinfo souhlasí s touto spoluprací, připraví závodníky. Spolupráce podpoří nové pracovní příležitosti.

 

Usnesení: výbor odsouhlasil, aby „kvalifikovaní zapisovatelé“ z řad neslyšících vykonali státní zkoušky ze zpracování textů.

 

2. MS Peking, informace o stavu příprav u nás i v Číně

Intersteno na konferenci v Paříži pověřilo H. Matouškovou, aby neustále prověřovala čínské přípravy v oblasti soutěžení a v případě nejasností navštívit místo konání  MS. V případě, že by podmínky pro MS nebyly připraveny, přesto je Intersteno připraveno uspořádat soutěže MS i za cenu částečné improvizace na místě v Pekingu.

 

Usnesení: výbor bere na vědomí, že v případě, že H. Matoušková bude nucena navštívit Peking, veškeré náklady hradí Intersteno.

 

3. Zpráva z jednání INTERSTENO v Paříži                                                   

 

Usnesení: výbor bere na vědomí, že čínské návrhy na zavedení nových soutěží byly zamítnuty (čínský návrh, aby ze všech soutěží byly zpracovány jednotné výsledkové listiny – zamítnuto, budou separátní výsledkové listiny pro asijské jazyky a pro latinkové jazyky). Ve výsledkových listinách bude uvedeno nejenom jméno soutěžícího, ale také jméno školy, která žáka vysílá.

 

Pořadatelé MS 2011 v Paříži přijali nabídku, že náš závodník a člen Interinfo Jan Kolář, který studuje ve Francii, bude dělat poradce organizačnímu výboru Paříž 2011..

 

                                                                                                                          

4. MR žáků ZŠ v Karviné, jubilejní 10. ročník 2010                                      

 

Organizátoři předpokládají účast také zahraničních partnerů, pokusí se o daleko větší mediální propagaci, zejména před začátkem akce. Zahájení – možnosti využití Městského kulturního domu v Karviné, doplňkový program. Termín konání bude upřesněn již v září. Předpokládaným termínem konání je  květen. V letošním roce každý účastník obdržel reklamní dárek, organizátoři věří, že se nám i pro příští rok podaří připravit pro každého účastníka reklamní dar nejlépe s logem Interinfo. Každý účastník obdrží také pamětní list.

 

 

5. Typing Ostrava – SZ ze zpracování textů mezinárodně

                                                                                                                          

V Ostravě byl uspořádán pro zvané české účastníky a pro slovenské první soutěž s novým obsahem, kde byly spojeny požadavky ovládání klávesnice s požadavky ovládání wordu
a dalších prvků včetně gramatických tak, že soutěžní disciplínou bylo zadání zkoušky ze zpracování textů.

 

Interinfo Slovenska udělalo adekvátní zadání odpovídající české verzi zkoušky ze zpracování textů. Výsledkem Typingu Ostrava bylo seznámení se zadáním, absolvování nejdříve slovenské verze a poté v české vykonání oficiální státní zkoušky.

Usnesení: výbor souhlasí s novým druhem soutěže, který se vyzkoušel v OA Ostrava-M. Hory a doporučí její rozšíření o další prvky z oblasti zpracování textů tak, aby sloužily jako podklad pro další modernizaci zkoušky ze zpracování textů.

 

7. Test technologie „psaní hlasem“                                                                

 

Interinfo má možnost připravit objektivní testování s firmou NEWTON (zabývá se technologií „psaní hlasem“, kterou vyvinula Liberecká univerzita).

 

Usnesení: výbor pověřuje J. Zaviačiče a J. Poláčka, aby připravili koncepci textů ve spolupráci s Libereckou univerzitou a firmou Newton v oblasti technologie psaní hlasem.

 

 

Nový Jičín 17. května 2009

 

Zapsal: Dalibor Tomek 

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode