Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z 2. schůze výboru INTERINFO ČR (ZŠ Kosmonautů, Ostrava-Zábřeh, 20. června 2011)

Přítomni:

Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková, Robert Sigmund, Eva Vejmolová, Dalibor Tomek

 

Omluveni: Jaroslav Poláček, Miloš Procházka

 

 

Hosté:

 

 

1. Spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno a Českou unií neslyšících

 

Interinfo bylo brněnskou Masarykovou univerzitou přizváno ke spolupráci na projektu pro postižené studenty. Cílem je: vychovávat speciálním programem nové přepisovatele z řad stávajících zdravých studentů, kteří on-line přepisováním pomohou sluchově postiženým studentům přednášenou látku sledovat. Interinfo – v případě přijetí projektu - dodá k rozšíření kvalifikace vybrané soutěžící, pracoviště ZAV Zavpis a zaškolení studentů znalých přednášené látky, ale s rezervami v záznamu textu. Druhým členem je Česká unie neslyšících.

Usnesení výboru: Účast na projektu byla elektronicky odhlasovaná s výsledkem: 6 členů ANO, 1 člen se zdržel hlasování).

 

2. Další světové šampionáty a strategický přístup Interinfo ČR

 

Předseda Interinfo ČR zvažuje další kandidaturu do Boardu na zasedání Intersteno v Paříži. Totéž se týká H. Matouškové, zda opět kandidovat do Jury.

Usnesení výboru: Výbor doporučuje, aby J. Zaviačič pokračoval jako zástupce ČR v Centrální radě a H. Matoušková opětovně kandidovala do vedení soutěží „opis textu“.

 

Konání MS v roce 2015 se mají ujmout USA, které však neprojevují příliš velký zájem o soutěžní část.

Usnesení výboru:  Výbor vyzval J. Zaviačiče a H. Matouškovou, aby na mistrovství Německa ve Stuttgartu projednali s německou stranou možnosti případného společného uspořádání soutěží v roce 2015, popř. a v této věci jednali také se zástupci Turecka.

 

3. Diktafon

 

Vzhledem k blížícímu se MS v Paříži odsouhlasil výbor v elektronickém hlasování (6 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování) zakoupení digitálního diktafonu pro reprezentační tým České republiky.

 

 

 

 

Nový Jičín 22. června  2011

 

 

Zapsal: Dalibor Tomek

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode