Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z 2. schůze výboru INTERINFO ČR (ZŠ Dělnická, Karviná, 31. května 2012)

 

Přítomni:

Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková, Eva Vejmolová, Dalibor Tomek

 

Omluveni: Jaroslav Poláček, Miloš Procházka, Robert Sigmund

 

 

Hosté:

 

 

1. Paříž 2011 - kontrola využití dotace MŠMT

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo kontrolu čerpání příspěvku, který poskytlo naší reprezentaci na MS v Paříži v roce 2011 a neshledalo žádné nedostatky.

 

2. Gent 2013

 

V soutěžení se připravují se změny, které se budou s největší pravděpodobností projednávat na zasedání Ústřední rady Intersteno v Praze.

Pro zopakování úspěchů na MS z minulých let je zapotřebí zorganizovat soustředění, aby se co nejdříve podchytili talentovaní soutěžící, kteří mají šanci uspět. Poslední internetová soutěž naznačila silný výkonnostní vzestup turecké reprezentace včetně nejmladších kategorií.

Soutěže budou probíhat ve více počítačových místnostech pod kontrolou kamer.

Poplatky budou přibližně na stejné úrovni jako ve Francii.

V říjnu 2012 se očekává informace, bude-li možné využít ubytování ve vysokoškolském kampusu. V opačném případě budeme muset využít hotelů v okolí Gentu (v samotném Gentu jsou ceny ubytování hodně vysoké) a zvážit kombinaci autobusové/automobilové/letecké dopravy.

 

3. Vývoj státnic jako významného zdroje podpory soutěžení

 

Roční přerušení státní zkoušky za zpracování textů nejen zklamalo stovky studentů, hlavně 4. ročníků, ale může mít rovněž dopad na financování soutěžních aktivit, neboť státní zkoušky jsou významným příjmem nejen pro pohárové soutěže, ale také pro financování naší reprezentace na mistrovství světa.

 

4. Interinfo - MU Brno, stav projektu "příprava přepisovatelů pro neslyšící"

 

Projekt přípravy přepisovatelů pro neslyšící pokračuje. Interinfo se v projektu zavávalo, že ve spolupráci se ZAV připraví přepisovatele pro neslyšící, a to i přepisovatele z řad studentů MU Brno.

 

5. Zasedání Centrální rady (CC) v září 2012 včetně oslav 125. výročí založení Intersteno

Zasedání CC proběhne v Praze na přelomu září a října 2012 (29. 9.–2. 10.) v hotelu Duo. Součástí zasedání bude např. návštěva Senátu ČR, oslava 125. výročí založení INTERSTENO v mělnickém zámku rodu Lobkowiczů.

Usnesení: Na slavnostní zasedání 125. výročí založení Intersteno v Mělníku bude pozván celý výbor Interinfo ČR.
 

6. Internetová soutěž 2012

 

Z technických důvodů byly vytvořeny dvě výsledkové listiny – zvlášť pro dvacetičlennou skupinu tureckých soutěžících, kteří v rozporu s pravidly se souhlasem prezidentky jury psali dva dny po uzávěrce soutěže.

 

 

7. MČR OPEN

 

Dvacáté Mistrovství ČR ve zpracování textů se letos uskuteční v prosinci 2012 v OA Olomouc. Vzhledem k jubilejnímu ročníku by mělo mít letošní mistrovství, kromě soutěžení, slavnostnější charakter, včetně vyhlašování výsledků. Mistrovství se zúčastní také zahraniční hosté.

Usnesení: H. Matoušková zajistí organizaci celé akce jak po stránce sportovní tak společenské.

 

 

Nový Jičín 1. června 2012

 

 

Zapsal: Dalibor Tomek

              tajemník

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode