Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z 2. schůze výboru INTERINFO ČR (ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, 28. května 2015, ZŠ a MŠ Kosmonautů, Ostrava, 1. června 2015, OA a VOŠ Valašské Meziříčí, 3. června 2015)

 

Přítomni: Zuzana Absolonová, Robert Sigmund, Dalibor Tomek, Eva Trnečková, Jaroslav Zaviačič, Helena Zaviačičová

 

Omluveni: Jaroslav Poláček,

 

Hosté: ředitel ZŠ Milotice, člen vedení Asociace ředitelů základních škol, pan Anton Ivánek; zástupkyně ředitele OA V. Meziříčí Věra Facová

 

Schůzi zahájil předseda OS p. Jaroslav Zaviačič.

 

 

1. Nominace – MS Budapešť

 

 • 23. dubna 2015 rozeslala H. Zaviačičová e-mailovou poštou členům výboru návrh dotace náležející účastníkovi či učiteli pomáhajícímu při vedení soutěží a vyhodnocování (viz podklady hospodářky Inteinfo ČR)

 • elektronické hlasování, které proběhlo ve dnech 23. a 24. 4. 2015, bylo ukončeno s tímto poměrem hlasů:

  • ano: 7 hlasů

  • ne: 0

  • zdržel se: 0

 • návrh rozdělení dotací byl schválen všemi členy výboru

 • vzhledem ke změnám organizačním výborem, který zajišťuje MS, bude výše poplatku účastníků navýšena z dosavadních 150 € na 180 €

 

2. Vývoj členské základny

 

 • školy poté, co nemají talentované žáky, začaly ukončovat své členství v Interinfo; návrh strategie: příjem pořádající školy ze státnic ze zpracování textů - rozlišovat členské a nečlenské školy

 • pan Anton Ivánek, člen vedení Asociace ředitelů ZŠ, přislíbil pozvat J. Zaviačiče na Asociaci ředitelů ZŠ za účelem přiblížení efektivity členství ZŠ v Interinfo

 

3. Státní zkoušky

 

 • v září 2015 připraví zástupci výboru Interinfo v NÚV zaškolení zkušebních komisařů

 • pravděpodobná místa školení: Praha, Olomouc

 

4. Česká unie neslyšících

 

 • státnice ze strojového těsnopis - kritérium pro stupeň odměňování přepisovatelů pro neslyšící

 

 

 

5. Podpora soutěžících a účastníků pohárových soutěží

 

 • zvýšení podpory soutěží z dosavadních Kč 500 na Kč 1 000 bude realizováno s opětovným zavedením státních zkoušek ze zpracování textů

 

6. Tréninkové soustředění v Litovli

 

 • soustředění proběhne ve dnech 5. až 10. července 2015

 • pozvánky zaslat co nejdříve, aby pořadatel (ZŠ) přihlášky s počty ubytovaných
  a strávníků obdržel nejpozději do 19. června 2015

 • H. Zaviačičová prodiskutuje s ředitelkou ZŠ, Z. Absolonovou, náklady na soustředění (nájemné, rozmnožování předloh, …)

 

7. Webová stránka Interinfo ČR

 

 • konzultace s webmasterem J. Poláčkem o možnosti flexibilní aktualizace stránek a další koncepce (těžko se hledá formulář na přihlášky, schází ke státním zkouškám akt. informace, …)

 

 

 

Karviná 28. května 2015

Ostrava 1. června 2015
Valašské Meziříčí 3. června 2015

 

 

Zapsal: Dalibor Tomek

tajemník

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode