Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z 3. schůze výboru INTERINFO ČR (Hodonín, 7. listopadu 2008)

 

Přítomni:

Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková, Jaroslav Poláček,  Robert Sigmund, Miloš Procházka, Petr Juras, Dalibor Tomek,

 

Omluveni:

  

Hosté: Anděla Sedláčková, Petr Sekanina, Eva Vejmolová

 

 

1. Příprava plenární schůze

 -   připravenost členů výboru a revizní komise přednést zprávy za uplynulé období

-   vzhledem k připravovaným volbám do výboru a revizní komise předseda oslovil současné členy, zda i nadále mají zájem pracovat ve sdružení

-   návrh předsedy na změnu délky volebního období; výbor souhlasí (v poměru hlasů 6:1) a navrhne členské základně změnu volebního období na 3 roky (pro 3leté období hlasovali 4 členové, 2 členové hlasovali pro 4leté období)

 

 2. Kritéria nominací na MS v Pekingu

 Helena Matoušková seznámila výbor s možnými finančními podporami na MS v Pekingu, a to od MŠMT (180-200 tis. Kč) a ze soukromého sektoru v Rožnově pod Radhoštěm (cena letenek a letištních poplatků ve výši cca 10 tis. Kč z původních 18-25 tis. Kč). Tato pomoc by pokryla náklady spojené se všemi účastníky ZŠ, SŠ a vyučující na těchto školách (cca 20 vyučujících), další náklady by hradilo Interinfo (v současnosti může vynaložit až 450 tis. Kč).

 

Návrh kritérií: dosažení medailí na minulých šampionátech, na MR Open (prosinec 2008), Pekingský seznam.

Při výběru H. Matoušková navrhla vycházet z 5.-10. místa, z minulé výsledkové listiny a současné výkonnosti. Soutěžícím by se hradila letenka, v případě medailového umístění také taxa, příp. ubytování.

 

Pojištění a očkování budou pravděpodobně položky, které si bude muset hradit každý účastník sám (cca 5-10 tis. Kč).

Výpravu do Číny bude doprovázet lékař, doprovod na místě bude zajišťovat čínská studentka Erika Gao.

 

Na základě celkových nákladů zváží výbor (návrh Petr Sekanina), zda bude možné finančně ocenit medailová umístění (bonus nad rámec finanční podpory).

 

Různé:

-   Petr Juras oznámil ukončení činnosti ve výboru a doporučil Evu Vejmolovou ze ZŠ Dělnická v Karviné, která organizuje soutěž „ZAV Junior“. Výbor přijal informaci P. Jurase a doporučenou kandidátku uvedl mezi navrhované členy do výboru na volebním lístku.

 

 

Nový Jičín 10. listopadu 2008

Zapsal: Dalibor Tomek

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode