Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z 3. schůze výboru INTERINFO ČR (Mendelova SŠ, Nový Jičín, 10. října 2014)

Přítomni:

Helena Matoušková, Robert Sigmund, Dalibor Tomek, Jaroslav Zaviačič (elektronicky – SKYPE)
 

Nepřítomni: Eva Trnečková

 

Omluveni: Jaroslav Poláček, Zuzana Absolonová

 

Hosté:

 

1. Pravidla internetové soutěže - návrh na změnu pravidel Intersteno

 

Usnesení: Helena Z. je pověřena výborem jako členky jury Intersteno, aby navrhla, že některé z prvních tří míst v každé věkové kategorii může potřetí být uznáno pouze těm účastníkům, kteří se zúčastnili aspoň jednoho světového šampionátu Intersteno, tedy soutěžili pod kontrolou jury

 

2. ZAV Hodonín

 

Výbor prodiskutoval konání soutěže ZAV Hodonín. Na základě toho byla projednána možnost konání soutěže jinou pořadatelskou školou. Výbor osloví jiné školy, které se účastní soutěží.

Usnesení: ZAV Hodonín bude zrušen a předběžně byli vytipováni 3 organizátoři, kteří budou osloveni výborem

 

3. ZAV OPEN

 

  • letos bude ZAV OPEN opět pořádat OA v Olomouci, v roce 2015 ZŠ Vítězná v Litovli; s konáním ZAV OPEN předběžně souhlasí ředitelka ZŠ Vítězná v Litovli

 

4. MS 2015 - Budapešť

 

  • organizaci MS zajišťuje maďarská strana spolu se zástupci Intersteno

  • u soutěže – 30minutový opis – podala Itálie návrh změny pravidel, a to, že opis může probíhat i z místa bydliště; česká strana, zastoupena v JURY Intersteno Helenou Zaviačičovou, s touto navrženou změnou nesouhlasí

  • MŠMT bude také na následujícím MS finančně podporovat naše družstvo, částka však bude nižší, než na posledním MS

 

5. Různé

 

  • změna názvu z občanské sdružení Interinfo na spolek Interinfo a s tím související úprava stanov
    Usnesení: úkol trvá

 

 

Nový Jičín 10. října 2014

 

Zapsal: Dalibor Tomek

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode