Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z 3. schůze výboru INTERINFO ČR (OA a VOŠ V. Meziříčí, 13. října 2011)

Přítomni:

Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková, Robert Sigmund, Dalibor Tomek

 

Omluveni: Jaroslav Poláček, Miloš Procházka, Eva Vejmolová

 

Hosté: Věra Facová

 

 

1. Rozšíření hrazených aktivit Inteinfo ČR o přípravy na soutěže

 

Výbor projednal a schválil přijetí placené administrativní síly (mistrovství světa, ZAV OPEN, agenda členské základny, …). Tuto činnost výbor nabídne Haně Jagošové, která se již několik let věnuje agendě státní zkoušky ze zpracování textů. Podmínky spolupráce projedná s pí Jagošovou hospodářka Interinfo ČR H. Matoušková

 

 

2. Schůzka předsedy Interinfo s Michalem Dvořákem - tiskovým atašé českého
    velvyslanectví v Paříži

 

Na MS v Paříži se setkali zástupci výboru s tiskovým atašé českého velvyslanectví v Paříži p. Michalem Dvořákem. Výbor pověřil J. Zaviačiče, aby opětovně navázal kontakt s p. Dvořákem před natáčením francouzského filmu z prostředí života písařky na stroji, a ve kterém účinkují také čeští zástupci, a zajistil medializaci filmu v tisku.

 

 

3. Zasedání Centrální rady Intersteno v Praze

 

Výbor odsouhlasil ubytování hostů v hotelu DUO, kde se bude konat také zasedání Centrální rady. H. Matoušková zajistí program pro hosty – prohlídka Senátu, ČNB, muzeum v Dlouhé ulici a další.

 

4. MS Paříž 2011 – zpráva předsedy Interinfo ČR

 

Reprezentace ČR dopadla ve Francii opět výborně. Získala přibližně polovinu medailí. Čeští zástupci v orgánech Intersteno:: J. Zaviačič – viceprezident, H. Matoučková – člen JURY (opis textu), P. Sekanina – revizní komise. H. Matoušková při zasedání JURY předloží požadavek na zrušení minimálních limitů při udělování medailí.

 

5. MS Paříž 2011 – činnost jury

 

Činnost JURY na MS proběhla bez technických problémů. Členové výboru (H. Matoušková a R. Sigmund) děkují všem, kteří se podíleli na vyhodnocování prací.

 

6. Internetová stránka intersteno.cz

 

Na návrh J. Poláčka stránku Intesteno.cz ponechat. Nabídnout M.Černilovskému 
formu zpracování domény interinfo org. Obsah už je zpracován – H. Matoušková.

 

7. Spolupráce Interinfo ČR na projektu Masarykovy univerzity v Brně                   

 

Kooperace Interinfo s Unií neslyšících (dvousemestrální kurz na převýchovu přepisovatelů).
H. Matoušková informovala o vývoji spolupráce na tomto projektu. Další kroky budou probíhat ve spolupráci s V. Facovou. Členové výboru a stávající přepisovatelé budou spolupracovat na přípravě textů.

 

8. Přijetí nového člena – V. V. Pour

 

O členství v Interinfo ČR požádal Vojtěch Václav Pour, student VŠE Praha. Výbor s přijetím vyjádřil souhlas.

 

9. Různé

R. Sigmund navrhl uspořádat seminář pro hodnocení soutěžních prací, podrobnější námět zpracuje.

 

 

 

Nový Jičín 17. října 2011

 

 

Zapsal: Dalibor Tomek

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode