Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z 3. schůze výboru INTERINFO ČR (Mendelova SŠ, N. Jičín, 18. října 2012)

 

Přítomni:

Jaroslav Zaviačič, Helena Zaviačičová, Robert Sigmund, Dalibor Tomek

 

Omluveni: Jaroslav Poláček, Miloš Procházka, Eva Vejmolová

 

Hosté:

 

 

1. Finanční podpora soutěží
 

Vzhledem k přerušení státních zkoušek ze zpracování textů se snížil přísun finančních prostředků do pokladny Interinfo, což výrazně ovlivnilo možnosti podpory soutěží. V této věci výbor Interinfo odsouhlasil snížení podpory soutěží pro následující školní rok 2012-2013 z dosavadních Kč 1 000 na Kč 500 na jednu členskou školu Interinfo. Elektronické hlasování ze dne 30. září 2012:

 

PRO: 5 (Poláček, Tomek, Vejmolová, Zaviačič, Zaviačičová)

PROTI:

ZDRŽEL SE: (Sigmund, Procházka)

 

Návrh snížení příspěvků byl schválen.

 

2. Zasedání Centrální rady Intersteno v Praze

 

 • česká strana je s výsledky zasedání spokojená
 • z jednání Boardu: do 1 měsíce dojde k vyjádření, jaké jsou možnosti organizace MS
        v N. Yorku v roce 2015
 • jednání Centrální rady + zasedání Jury (zastoupení ČR H. Zaviačičovou)
  • v internetové soutěži bude strojová i normální klávesnice v jedné listině
  • ruší se omezení pro udílení medailí na mistrovství světa, která ČR v Paříži 2011 výrazně poškodila; limity zůstávají jen pro udělení titulu mistra světa, který bude v případě platného získání nově výslovně uváděn na diplomu
  • v kategorii Real time competition se snižují limity pro zisk titulu mistra světa tak, aby byly zohledněny věkové kategorie
   • 8 min praktici
   • 6 min junioři
   • 4 min žáci
  • prosazena nová soutěž „Fonotypie“ (15minutový diktát konstantní rychlostí 320 slabik soutěžící individuálně zpracovává pomocí sluchátek 10 minut)
   • doporučení používat pedálové ovladače práce s MP3;
   • na MS Gent 2013 nebude oficiální soutěží, ale bude zpracována výsledková listina;
   • v roce 2015 už pravděpodobně jako nová disciplína šampionátu
 • jednání IPRS (sekce parlamentních stenografů) – ČR zastoupena Dr. Peňázem (Masarykova univerzita Brno), Český těsnopisný spolek se zúčastnil přijetí delegátů v Senátu ČR a slavnostního večera ke 125. výročí založení Intersteno v zámku Mělník
  • výbor navrhl vyzvat Dr. Peňáze z MU Brno (zúčastnil se jednání IPRS a s Interinfo spolupracuje na projektu přípravy přepisovatelů o neslyšících), zda by nechtěl mít přednášku v Gentu
 • u příležitosti 125. výročí založení Intersteno byli všichni delegáti Intersteno přijati v Senátu ČR (prohlídka Senátu, stenografického pracoviště), členové senátní školské komise se omluvili, ale jménem Senátu díky z prostředkování místopředsedou Interinfo  J. Poláčkem pozdravil senátor Jaromír Štětina.

 

 

3.  MS 2013 – Gent, Belgie

 

 • pro reprezentanty ČR je již rezervováno ubytování (s velkou nevýhodou v podobě nemožnosti nocovat již z 12. na 13. července 2013)
 • předpokládané poplatky: taxa – 175 €, startovné – 30 €
 • na MŠMT je podána žádost o finanční podporu českého družstva na MS v Gentu
 • po MS v Belgii bude v roce 2015 možná následovat N. York, popř. Berlín, další zájemci se ještě nepřihlásili.

 

 

4. Tréninková soustředění

 

 • Opava s akcentem na žáky základních škol (pravděpodobně konec února), duben + červenec otevřená soustředění; v průběhu využívání přehledu Meziškolní soutěže ZAV

 

5. Státní zkoušky

 

 • doposud se neví, kdy budou státní zkoušky opět spuštěny, legislativní proces opětovného legislativního ukotvení státních zkoušek probíhá za aktivní účasti Asociace obchodních akademií.

 

6. MČR OPEN  

 

 • Mistrovství ČR (20. výročí) letos proběhne ve dnech 6.–8. října v Olomouci
 • součásti bude nová soutěž "fonotypie"

 

7. Příprava na členskou schůzi

 

 • výbor projednal všechny bodu programu na plenární schůzi, která se bude konat na podzim 2012 v Hodoníně

 

8. Různé

 

 

 

 

Nový Jičín 20. října 2012

 

 

Zapsal: Dalibor Tomek

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode