Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z 3. schůze výboru INTERINFO ČR (OA a VOŠ V. Meziříčí, 8. října 2013)

 

Přítomni:

Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková, Robert Sigmund, Dalibor Tomek

 

Omluveni: Jaroslav Poláček, Miloš Procházka, Eva Vejmolová

 

Hosté: Věra Facová

 

 

1. MS - Gent

 

- J. Zaviačič informoval o výsledku českého týmu

- místo konání dalšího MS 2015 není dosud pevně stanoveno (pravděpodobně Evropa)

- příprava míst na soustředění na další MS (kontaktovat školy, které by nabídly své kapacity
pro soustředění)

 

 

2. Státní zkoušky

 

- ve věci opětovného zavedení SZ nejsou zatím žádné pozitivní infomace

- alternativou je mezinárodní internetová soutěž Intersteno (loni se zájem studentů výrazně
zvýšil)

- J. Zaviačič bude informovat stínového ministra MŠMT, dr. Chládka, o výsledcích v Gentu a situaci se státními zkouškami poté, co se v důsledku voleb vyjasní vhodný termín již panem senátorem Chládkem nabídnutého přijetí

 

 

3. Soutěže

 

- J. Zaviačič požádá místopředsedu Poláčka o zprostředkování přijetí s doc. Putnovou ve věci podpory klávesnicové gramotnosti

- V. Facová – návrh – klávesnicovou gramotnost zavést již do 3. tříd

 

4. Sídlo sdružení

 

- se změnou sídla H. Zaviačičová zajistí na MV změnu stanov

- v případě navýšení příspěvku na Gent od MŠMT požádá H. Zaviačičová žáky a učitele,
kteří obdrželi od OS Interinfo příspěvek na MS o jeho vrácení; výši příspěvku všichni
oslovení účastníci obdrží z dotace MŠMT; hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

- výbor prodiskutoval jména možných kandidátů na následující volební období

 

 

 

 

Nový Jičín 10. října 2013

 

 

Zapsal: Dalibor Tomek

 

 

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode