Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis z 4. schůze výboru INTERINFO ČR (G,OA a JŠ, Hodonín, 15. listopadu 2012)

 

Přítomni: Jaroslav Zaviačič, Helena Zaviačičová, Miloš Procházka, Dalibor Tomek

Omluveni: Jaroslav Poláček, Eva Vejmolová, Robert Sigmund

Hosté: Radek Kučera (předseda Asociace obchodních akademií)

 

 

1. Board – videokonference, hospodaření

 • jednání se účastnili J. Zaviačič a Helena Zaviačičová, kteří informovali o rozpočtu Intersteno – vyjádřili nesouhlas s nakládáním finančními prostředky organizace
 • Petr Sekanina vyzván výborem, aby inicioval jednání v revizní komisi Intersteno (s Gregorem Kellerem, předsedou revizní komise) a navrhl kontrolu hospodaření Intersteno

 

2. Úspory nákladů Interinfo ČR

 

 • nebytové prostory Interinfo ČR jsou málo využívány, z toho důvodu výbor navrhuje hledat hospodárnější náhradu
 • J. Zaviačič zvažuje, že nebude kandidovat do Boardu Intersteno, ale v budoucnu pouze zastupovat ČR v Centrální radě, zásadně nesouhlasí s organizační a finanční prací stávajícího italského vedení Intersteno
 • H. Zaviačičová bude nadále pokračovat v JURY Intersteno, přínos pro naše soutěžící

 

3. Volby - Board Intersteno

 • koordinovat návrhy na příští volební kandidáty do vedení Intersteno s Německem

 

4. Různé

 • kandidáti na MS 2015:
  • USA
  • Německo – Berlín
 • R. Kučera informoval o SZ, další jednání bude probíhat v Praze 19. listopadu 2012
 • D. Tomek navrhne Všeobecně vzdělávací škole č. 430 v Petrohradě spolupráci v oblasti soutěžení a zpracování textů
 • H. Zaviačičová informovala o jednáních na MŠMT ohledně příspěvku na Gent 2012

 

 

Nový Jičín 18. listopadu 2012

 

 

Zapsal: Dalibor Tomek

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode