Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis ze 4. schůze výboru INTERINFO ČR (Valašské Meziříčí/Hodonín 15. října/20. listopadu 2009)

Přítomni:
Valašké Meziříčí – Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková, Eva Vejmolová, Robert Sigmund, Dalibor Tomek

Hodonín - Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková, Dalibor Tomek,  Miloš Procházka

 

Omluveni:

Valašské Meziříčí – Jaroslav Poláček, Miloš Procházka
Hodonín – Jaroslav Poláček, Eva Vejmolová, Robert Sigmund

 

Hosté:

Hodonín – Petr Sekanina, PhDr. Ludmila Bělíková

 

1. Mistrovství světa v Číně

O průběhu MS poreferují jeho účastníci na členské schůzi v Hodoníně. Předseda Interinfo poděkoval Miloši Procházkovi za práci, kterou jako zástupce ČR na MS vykonal, Heleně Matouškové za práci v jury. Jaroslav Zaviačič na kongresu Intersteno v Pekingu obhájil funkci viceprezidenta.

2. Mistrovství ČR OPEN (všech věkových kategorií)

 

Hejtman MS kraje nabídl podporu MR OPEN v podobě upomínkových předmětů.

H. Matoušková napíše o dárkové předměty standardní papírovou žádost.

 

      3. Patnáctý ročník ZAV-Hodonín

Také letos se ZAV-Hodonín zúčastní zahraniční hosté (Polsko, Rakousko, Německo, Slovensko). Výbor souhlasí, aby se ze zahraničí byli pozváni přednostně ti, kteří přijedou také se soutěžícími.

Na plenární schůzi budou její členové informování o MS v Číně a bude také vyhlášena strategie pro MS v Paříži v roce 2011 a o podporu státní zkoušky ze zpracování textů na PC bude požádán předseda AOA R. Kučera.

      4. Propagace „talentovek“

Výbor pověřil J. Zaviačiče, aby v této záležitosti projednal další podporu talentových zkoušek s předsedou AOA R. Kučerou. Současně doporučil, aby v této věci jednal s předsedou AOA také M. Procházka a navrhl rozšířit „Dny otevřených dveří na SŠ“ o prezentaci klávesnicové gramotnosti.

5. Zav-Junior

Pořadatelská škola (ZŠ Dělnická, Karviná) předpokládá
, že i letos se soutěže zúčastní zahraniční soutěžící (Polsko, Rakousko, nově snad i Slovensko). Slavnostní zahájení by se při tomto jubileu (10. ročník) mělo uskutečnit ve Společenském domě lázní Darkov, včetně slavnostní večeře a slavnostního programu. Účastníci budou mít možnost zdarma si prohlédnout karvinský zámek. Celou akci podpoří Magistrát Města Karviná. 


5. Různé

·         Haag – výbor souhlasí, aby se lednového zasedání BOARDu (předsednictvo ústřední rady Intersteno) v Haagu zúčastnili J. Zaviačič a H. Matoušková. O náklady se rozdělí Interinfo, J. Zaviačič a H. Matoušková. Klíčovým bodem jednání bude zapojení čínských soutěžících tak, aby vše na MS v Paříži proběhlo ve sportovním duchu.

·         MŠMT – 9. prosince t. r. budou z iniciativy Interinfo u ministryně školství přijati úspěšní reprezentanti z MS v Číně.

·         Dopracovat úpravu stanov
- E. Vejmolová zjistí adresu organizace zaslání změny stanov, kontaktuje
  H. Matouškovou
- D. Tomek zajistí všechny materiály týkající se úpravy stanov

 

 

Nový Jičín 20. října 2009/21. listopadu 2009

 

Zapsal: Dalibor Tomek  

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode