Zpracování informací (textů) na počítači

Zápis ze 4. schůze výboru INTERINFO ČR (OA Hodonín, 3. listopadu 2011)

Přítomni:

Jaroslav Zaviačič, Helena Matoušková, Jaroslav Poláček, Dalibor Tomek

 

Omluveni: Robert Sigmund, Miloš Procházka, Eva Vejmolová

 

Hosté:

Věra Facová

 

1. Proplacené prémie za pařížské medaile

 

Všichni soutěžící, kteří se v Paříži umístili na medailových pozicích, obdrží od OS Interinfo finanční částku, která byla před konáním MS schválena výborem. Vyplácení v současné době ještě probíhá.

 

Na návrh hospodářky Interinfo výbor odsouhlasil zvýšení členských poplatků fyzických osob ze současných 30 Kč (studenti) na 100 Kč pro studenty a 200 Kč pro výdělečně činné. Zvýšení členských příspěvků vejde v platnost poté, co bude odsouhlaseno členskou schůzí.

 

 

2.  Film „Populaire“ – informace o nominaci

 

 Z České publiky bylo vybráno 36 děvčat na natáčení francouzského filmu „Populaire“, který pojednává o životě francouzské písařky – závodnice. Účast našich závodnic na filmu bude probíhat ve dvou skupinách. Při účasti druhé skupiny, budou mít děvčata (nepřipadne-li volný den na den pracovního klidu) možnost navštívit českou ambasádu v Paříži. Přítomnost OS Interinfo ČR na tomto projektu je také oceněním našich závodníků, kteří již po dlouhá léta jsou nejlepší na světě.

 

3. ZAV-Hodonín – shrnutí historie včetně změněných perspektiv

 

Vzhledem k nemoci ředitele OA Hodonín nemohl být tento bod projednán.

 

4. Intersteno

 

Čeští zástupci v orgánech Intersteno po zasedání centrální rady v Paříži: J. Zaviačič – viceprezident, H. Matoušková – člen JURY (opis textu), P. Sekanina – revizní komise.

 

OS Interinfo ČR připravuje uspořádání mezinárodního tréninkového soutěžení (na návrh české skupiny). Každý den tréninku by řídila vždy jiná národní skupina. Možnými místy jsou: Rožnov pod R., Zlín (ČR), Bonefro (Itálie), Nairobi (Keňa), Ankara (Turecko). Návrh přednese J. Zaviačič na zasedání Intersteno.

 

 

 

Nový Jičín 7. listopadu 2011

 

 

Zapsal: Dalibor Tomek

Kontakt

Zapsaný spolek Interinfo ČR

info@interinfo.org

Jílovská 427/25, 142 00 PRAHA 4 - LHOTKA

Vyhledávání

Anketa

Jsou tyto stránky lepší než ty minulé?

Interinfo ČR © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode