O nás

Interinfo ČR sdružuje jednotlivce i právnické osoby. Jeho členy jsou nejčastěji soutěžící ve zpracování informací, tedy zejména textů, lidé, kteří skvěle ovládají počítač nejen co do zpracování, ale i tvorby textu, tzn. včetně jeho klávesnice, případně umějí rychle zaznamenávat text diktovaný. Právnickými osobami jsou zejména ty školy, které se snaží vychovat studenty nebo žáky v oblasti zpracování textů nadprůměrně zdatné. K tomu vede cesta nejen angažováním zkušených a profesně zdatných vyučujících, ale i využitím moderních výukových metod, účastí na soutěžích, výměnou zkušeností meziškolní i mezinárodní. 

Oficiální historie sdružení Interinfo ČR není dlouhá, ale myšlenka jeho založení po vzoru zejména západoevropských zemí s mnohaletou tradicí sahá do šedesátých let minulého století. Politické uvolnění počátkem let devadesátých umožnilo organizovat tréninkové tábory bez požehnání státní byrokracie. Individuální programovaná výuka pomocí počítačů, přístupná na internetu jako Škola ZAV pomohla rychle odhalit talentované žáky. Mezi členy Interinfo ČR je více než deset mistrů či vicemistrů světa různých kategorií a soutěžních disciplin v oblasti zpracování textů, mnoho vynikajících pedagogů. Stanovy Interinfo ČR tento potenciál předurčují ke službě školství a dobré reprezentaci naší republiky. 

Státní byrokracie se nerada vzdává monopolu zvláště v oblastech, kde jej čtyřicetiletou praxí centrálního řízení upevňovala. Zkoušky ze zpracování textů byly tradičně organizovány z pohledu školy. Interinfo ČR je zmodernizovalo tak, že odpovídají požadavkům zaměstnavatelů, jsou náročnější, odpadl v nich prvek subjektivního hodnocení – výsledek vyčíslí počítač. Tyto zkoušky od roku 2005 organizujeme společně s dvěma partnery: s Asociací obchodních akademií a Národním ústavem odborného vzdělávání jako zkoušky státní. 

Vítáme všechny, kdo rádi texty zpracovávají, rádi soutěží nebo se soutěží organizátorsky zúčastňují. Jako právnické osoby rádi přivítáme další školy, které svým studentům chtějí do života s počítačem nabídnout více než záznam v třídní knize, že hodiny předmětů souvisejících se zpracováním textů absolvovali. Těšíme se na Vaši členskou přihlášku, těšíme se na spolupráci.