Státní zkoušky

Vážení přátelé,

MŠMT schválilo novou zkoušku ze zpracování textů (směrnice o zkouškách z grafických předmětů č. 58/2016 ze dne 10. února 2016) a STÚ/NÚV a Interinfo ČR podepsaly dohodu o spolupráci na státních zkouškách. Internetová škola ZAV propůjčuje výhradně pro účel vyhodnocování státnicových prací komisařům státní zkoušky vlastní vyhodnocovací program ZAV_JURY. Termíny ve Vaší škole si můžete dohodnout s koordinátorkou zkoušek paní Hanou Jagošovou na adrese hana.jagosova@interinfo.org.

Pravidla zkoušky

1. Zpracovávaný text má 5 stran.

  • první strana – korektura textu na obrazovce podle tištěné předlohy – 24 korektur
  • druhá strana – opis textu opraveného korekturními značkami – 36 korektur
  • třetí strana – opis textu s vynechanými znaky (řešení pravopisných jevů) – 12krát na stránce
  • čtvrtá strana – prostý opis textu
  • pátá strana – prostý opis textu

2. Každá strana má zhruba 2 000 úhozů, celkem 10 000 úhozů (+/- 100).

3. Za bezchybné zpracování předlohy získá student 10 000 bodů, chyba se penalizuje 50 body.

4. Chybou je nesprávné písmeno, chybějící písmeno, neprovedená korektura, špatně provedená korektura, nesprávně doplněný gramatický jev.

5. Klasifikační stupnice je čtyřstupňová:

  • 8 000 bodů „výborný“
  • 7 000 bodů „chvalitebný“
  • 6 000 bodů „dobrý“
  • 5 999 bodů a méně „neprospěl“

6. Výkony v jednotlivých disciplínách se kumulují, může se tedy velmi rychlé psaní kompenzovat menším počtem provedených korektur a naopak. V průměru je třeba umět přibližně 40 korektur za 10 minut a mít rychlost kolem 240 čistých úhozů za minutu.

7. Zkouška trvá 30 minut.

8. Neúspěšný absolvent může zkoušku nejpozději do 1 roku od konání zkoušky opakovat za poloviční sazbu, tj. Kč 300,-.