Soutěže

Spolek INTERINFO organizuje několik druhů soutěží, které pomáhají odhalit a motivovat talenty v záznamu a zpracování textů.

Mistrovství světa

Mezinárodní federace INTERSTENO pořádá každé dva roky společně s národními skupinami mistrovství světa v záznamu a zpracování textů.

Sdružujeme českou reprezentaci zpracovatelů textů a před šampionáty pořádáme tréninková soustředění pro všechny věkové kategorie.

Výsledkové listiny a komentáře


Mistrovství republiky

V prosinci pořádáme mistrovství republiky všech věkových kategorií (žáci – junioři – praktici) podle reglementu INTERSTENO. Na soutěži se dále podílí Národní ústav pro vzdělávání, referát Státní těsnopisný ústav a Internetová škola ZAV.


Pohárové soutěže

Pravidelně jsou organizovány:

  • ZAV Junior Opava – mistrovství republiky žáků základních škol, probíhá v období květen-červen na ZŠ Ilji Hurníka, Opava
  • ZAV Ostrava – soutěž žáků 1. ročníků SŠ a talentovaných mladších, v červnu na ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Jih
  • Valašský/Šenovský datel – soutěž 2. ročníků SŠ a talentovaných mladších, v pořádání se střídají OA Valašské Meziříčí a Mendelova SŠ, sekce Ekonomika, říjen
  • ZAV Přerov – soutěž 3. ročníků SŠ a talentovaných mladších, pořádá OA Přerov, duben
  • ZAV Olomouc – soutěž 4. ročníků SŠ a talentovaných mladších s mezinárodní účastí (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Turecko), pořádá OA Olomouc v listopadu

Výsledkové listiny a archiv pohárových soutěží