Pravidla státní zkoušky ze zpracování textů

1. Zpracovávaný text má 5 stran.

  • první strana – korektura textu na obrazovce podle tištěné předlohy – 24 korektur
  • druhá strana – opis textu opraveného korekturními značkami – 36 korektur
  • třetí strana – opis textu s vynechanými znaky (řešení pravopisných jevů) – 12krát na stránce
  • čtvrtá strana – prostý opis textu
  • pátá strana – prostý opis textu

2. Každá strana má zhruba 2 000 úhozů, celkem 10 000 úhozů (+/- 100).

3. Za bezchybné zpracování předlohy získá student 10 000 bodů, chyba se penalizuje 50 body.

4. Chybou je nesprávné písmeno, chybějící písmeno, neprovedená korektura, špatně provedená korektura, nesprávně doplněný gramatický jev.

5. Klasifikační stupnice je čtyřstupňová:

  • 8 000 bodů „výborný“
  • 7 000 bodů „chvalitebný“
  • 6 000 bodů „dobrý“
  • 5 999 bodů a méně „neprospěl“

6. Výkony v jednotlivých disciplínách se kumulují, může se tedy velmi rychlé psaní kompenzovat menším počtem provedených korektur a naopak. V průměru je třeba umět přibližně 40 korektur za 10 minut a mít rychlost kolem 240 čistých úhozů za minutu.

7. Zkouška trvá 30 minut.