Disciplíny MČR žáků 2022

Pro celostátní finále mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2022 jsou vyhlašovány následující disciplíny.

Opis textu

Soutěžící obdrží předlohu na papíře. Každá strana předlohy je rozdělena do 7 odstavců po 5 řádcích. Soutěžící opisují po předchozím rozepsání text po dobu 10 minut. Text opisují souvisle bez odstavců. Zásadně nepoužívají klávesu Enter, protože je to považováno za chybu.

Pro zařazení do výsledkové listiny je třeba dosáhnout přesnosti nejméně 99,50 % (nejvýše 0,50 % chyb, nezaokrouhlujeme, tedy 0,509 = 0,50) a rychlosti nejméně 200 čistých úhozů za minutu u středních škol, 120 čistých úhozů za minutu u základních škol, za každou chybu se odečítá 50 úhozů. Pořadí se stanoví podle počtu čistých úhozů a při jejich rovnosti rozhoduje procento chyb.

Korektura textu

Základní text, ve kterém se budou provádět korektury, bude mít soutěžící k dispozici v počítači. Současně obdrží předlohu, ve které budou vyznačeny korektury k provedení. Soutěžící musí za 10 minut vyřešit nejméně 40 korektur, aby byla hodnocena jeho práce v celkovém pořadí. Za všechny korektury od začátku práce k poslední provedené korektuře se soutěžícímu připočítává po 100 bodech, za korekturu s jakoukoli chybou či chybami a za neprovedenou korekturu se odečítá 250 bodů. Dvě chyby v jedné korektuře se počítají za jednu chybu. Soutěžní práce je hodnocena do místa, kde soutěžící po závěrečném odpískání oddělil další text pěti prázdnými řádky (5x stisknout klávesu Enter). Pokud soutěžícího zastihlo odpískání konce soutěže uprostřed přesunu bloku textu, tento zvedne ruku a pod dohledem soutěžního dozoru umístí pět prázdných řádků tam, kde opravdu skončil.

Audiotranscription

Soutěžící obdrží nejpozději 48 hodin před soutěží na emailovou adresu zkušební minutu, která bude nadiktována stejnou rychlostí jako soutěžní text. Podle zkušební minuty si soutěžící nastaví v přehrávači optimální rychlost, kterou bude v průběhu soutěže psát. Před startem soutěže obdrží žák nahrávku soutěžního textu, kterou si otevře v přehrávači, nastaví si stejnou rychlost, jakou si vyzkoušel u zkušební minuty. Zatím nespouští přehrávání, sluchátka má odložená a vyčká pokynů. Na pokyn si nasadí sluchátka a po odstartování spustí přehrávání. Soutěžní text začíná 3 s po přehrávání nahrávky ve 100% rychlosti. Soutěžící píše po dobu 10 minut. Přehrávaný soutěžní diktát si může libovolně zastavit nebo se v něm vrátit. Po ukončení soutěže žák ihned sundává sluchátka a podle pokynů ukládá.

Pro přehrávání souboru doporučujeme software Express Scribe, který bude nainstalován i v soutěžních počítačích. Návod na jeho instalaci a používání naleznete zde: http://www.zav.cz/clanek/736-express-scribe.html

Záznam mluveného slova

Soutěžící píše podle diktátu, který je rozdělený do dvou sekcí po pěti minutách. Mezi sekcemi je krátká pauza 3-5 s. Rychlost diktátu se v každé minutě zvyšuje. Soutěžící má po dopsání maximálně 90 minut na převod diktátu (odstranění překlepů, doplnění chybějících slov apod.)

Hodnotí se počet uznaných minut a trestné body. Pro zařazení do výsledkové listiny je potřeba zachytit alespoň 3 minuty.

Počet povolených trestných bodů v minutách:

  • 1. – 3. minuta: 24 trestných bodů
  • 2. – 4. minuta: 26 trestných bodů
  • 3. – 5. minuta: 28 trestných bodů
  • 4. – 6. minuta: 30 trestných bodů
  • 5. – 7. minuta: 32 trestných bodů
  • 6. – 8. minuta: 35 trestných bodů
  • 7. – 9. minuta: 38 trestných bodů
  • 8. – 10. minuta: 41 trestných bodů